Seedning/Startled

Seedning av startled är klart. Nr 1-24 har egna platser i startled 0 (elit). Alla deltagare har det startled man angett vid anmälan om inget annat har meddelats. Notera att startnumret inte har någon betydelse på seedning eller startled. SMS skickas ut med ens startled. Nr lapp ska uppvisas vid insläpp i fållan. Insläpp sker från kl 08,00.

Välkomna!