Okategoriserade

Plan och genomförande av vinterns lopp

Publicerat den

Tävlingsorganisationen har nu gjort en plan inför vinterns arrangemang och situationen kring Covid-19. I skrivande stund så finns det ingen annan anledning till att tro att vi kan genomföra loppet på ett bra och smittsäkert sätt. Vi kommer bland annat genomföra följande åtgärder: Nr-lappsutdelning utomhus Vi uppmanar deltagare i att så hög grad som möjligt […]

Okategoriserade

PM 2020

Publicerat den

Tävlingsdag och starttid Söndag 12:e januari. Start kl 11.00 samtliga klasser. Bansträckning Tonibanan över 10km är banan som planeras. Vilket innebär att myrpartierna på kombibanan utgår och istället tillkommer skogspartier med totalt två backar vilket gör banan något mer kuperat jämfört med ordinarie bansträckning. Slutgiltigt besked kring bansträckning tas under lördag. 42 km 4 varv, 21 km 2 varv 10 km 1 varv. […]